петък, 25 ноември 2016 г.

Романът „Ако утрото настъпи” от Сидни Шелдън
Когато споменавам името на американския писател Сидни Шелдън у мен  се раждат чувства  на възхищение и почит към този велик майстор  на словото, повествованието и съспенса, включително и на бестселърите. 
Със своето съвършенство като автор, той се задържа на последното ниво с писменото  си  слово сред класациите  в продължение на 60 години.

Романът „Ако утрото настъпи” е вълнуващ, изпълнен с интриги и напрежение. На фона на сюжета и повествованието изпъква образът на изящната и интелигентна млада жена – Трейси Уитни.  Поради нелепи обстоятелства красавицата попада в затвора чрез фалшиво обвинение.  По време на пребиваването зад решетките, тя е свидетел всевъзможни античовешки и аморални отношения в женския затвор, включително и сексуални извращения. Преживяните обрати на които е подложена, вместо да съсипят живота ù, и да я смачкат, амбицират волята и желанието да промени съдбата си в нейна полза, с цел да окраси житието си като розова градина.
Въпреки жестоките и коварни събития, на които попада, тя успява да ги преодолее благодарение на силната си воля и амбиция за красиво бъдеще. 
За Трейси Уитни краят на тегобите дава старт за нов и по-красив живот. 
Романът „Ако утрото настъпи”  с  оригиналния  си сюжет и повес-твование,  и  със изискан  стил  е блестяща  книга, която  се чете с удо-
волствие, до последния абзац. 
Прочетете този прекрасен и вълнуващ роман, изграден с изключи-телен стил и образност. 

     
 
Рецензент: Николай Пеняшки – Плашков 
         25.11. 2016 г. ; 17:57 ч.
                                 гр.Добрич

            

сряда, 23 ноември 2016 г.

Романът „Теодор Буун. Момчето адвокат” от Джон Гришам

                 (Ревю от Николай Пеняшки – Плашков)

        Този  вълнуващ  роман  „Теодор  Буум. Момчето адвокат” е рожба на  известния  американски  писател  Джон Рей Гришам, който  е известен  като  баща  на съдебни романи. Важно е да се отбележи, че  той  е  сред  най-високотиражираните съвременни автори.

        Романът  „Теодор  Буум. Момчето  адвокат”, както и всички написани книги от този изключителен автор, са доказателство за изключителния експресивен изказ и стил на писателя. Той е от тези съвременни писатели, които не само са майстори на сло-вото, но и на така наречения „съспенс”. Това умение отразено в романа е изключително фино, което докосва вътрешните сетива и същност на читателя. 
       Именно тази ситуация поддържа ритъма и не позволява на любителите на книгата, докато  прочетат  и последния и вълну-ващ пасаж на романа.  
        Написаните до тук предизвикателни разсъждения, предиз-викват не само вниманието, но и желанието на страстния чита-тел да разтвори книгата, за да я прочете със затаен дъх и вълне
ние. 
       В тази експресивна история, описана със стегнатия изказ и изключителен стил се откроява „образът” на главния герой Тео-дор Буун. Той е тринадесет годишен, жизнен и изключително у-мен, активен и продуктивен младеж.Израсъл е в адвокатско се- мейство. Като че ли по рождение  притежава умението и талан-та  на всеки професионален  адвокат, и на съдия. Със своите ка-чества и талант, и умелото боравене със словото, които характе-ризират  достойнството, и  го  издигат  на  нивото – характерно при високопоставените представители в правосъдната система.
      Теодор Буун живее и се упорито преследва  целта с амбици-
ята да се докаже като бляскав адвокат или съдия и винаги да пели съдебните дела.
    Той присъства със  свои  съученици на съдебно дело, с което предварително  е запознат. Това  което знае за  подсъдимия, за когото предполагат, че е убил жена си. 
      Младият адвокат Теодор  знае много повече за подсъдимия, отколкото дългогодишните представители на правните и съдеб-ни  закони на щата. Той знае, че в града  има много адвокати и въпреки това и е убеден, че е техен съмишленик. Важно е да се отбележи, че  познава  всички  съдии, охраната  и  секретарката на съда, включително и законите на щата. 
    Теодор знае твърде много, а може би много повече от колкото се очаква за подсъдимия. Оказвайки се в центъра на този съде-бен процес той не се спира пред каквито и да е препятствия. То-ва момче – адвокат, което има собствена кантора е подложен на висок  залог. Въпреки  това, той доказва  не  само с умението на словото, но и  със съществени  доказателства и печели това про-
точило  се трудно дело. Той  дава  всичко от  себе си по време на съдебния процес. В негово лице, правосъдието възтържествува. 
    Този  13-годишен  и  изключително начетен за годините си, непълно дете-адвокат -  главен  герой  в  романа, както в значи-телна поредица от вълнуващи романи. 
     Благодарение на изключителния стил, стегнатия изказ, без прекаляване с  метафори писателят  Джон Рей Гришам предиз-виква чрез експресивното си слово читателя. 
      Този интересен и вълнуващ роман грабва читателя още от самото начало тази прекрасна история и държи да последния абзац на книгата. Тя заслужава не само внимание, но и да се прочете. 

   © автор: Николай Пеняшки – Плашков
     гр. Добрич
     23.11. 2016 г. 
       16:26 ч. сряда, 2 ноември 2016 г.

ОБИЧАМ ТЕ....!

                    автор: Николай Пеняшки - Плашков

Обичам те!
Повече от себе си.
Рисувам те.
Ти си цвете - 
най-красивото от всички...
Твоето ухание-
по-ароматно от всеки цвят.
Изпълва душата с аромат.
Страстно те желая
всеки ден, час минута.
По-нежна си от кошута.
Обичам те и с любов
денонощно ще те обливам!


--
Запазени авторски права.
Добрич
2.11. 2016 г.; 23.08 ч.